OSA


Grundutbildning i OSA - Lärarledd via ZOOM

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Kursen ger dig, som deltagare, goda praktiska kunskaper i föreskriften AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften hanterar tre stora problemområden i arbetsmiljön, nämligen:


 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Kränkande särbehandling
 • Arbetstidens förläggning


Utbildningen går igenom arbetsgivarens skyldigheter att undersöka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, riskbedöma och åtgärda.

OSA Online via ZOOM

4400 SEK/ person

(1 dag)

Stöd för OSA Online- utbildning

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring. Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad. Detta är möjligt genom ett projekt som LO, SN och PTK tillsammans bedriver som har som syfte att höja arbetsmiljökunskapen på arbetsplatserna. Ansökan om stöd görs direkt till AFA Försäkring.

.

Syfte med OSA Online

Utbildningen ämnar ge deltagarna de kunskaper och verktyg som behövs för att undersöka och riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön. Deltagarna ska också få de kunskaper som krävs för att kunna minska risken för att ohälsosam arbetsbelastning ska uppstå och att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa samt för att hantera kränkande särbehandling.


OSA Online behandlar framförallt följande punkter:

 • Definiera vad är arbetsmiljö.
 • Fördjupad kunskap i AFS 2015:04 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA).
 • Fördjupad kunskap i AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
 • Samverkan utifrån AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
 • Lagar och föreskrifter som berör det organisatoriska arbetsmiljöarbetet.
 • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom rutiner, utbildning och instruktioner.
 • Fördjupad kunskap i arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning.
 • Kunskaper om stress, hur man kan identifiera tidiga signaler och riskfaktorer på arbetsplatsen.
 • Undersökningsmetoder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Målgrupp OSA Online

Främst arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter såsom chefer och ledare samt skyddsombud. En OSA utbildning är också lämplig tör t.ex. HR- personal som behöver fördjupade kunskaper i området OSA.


Förkunskaper

Vi rekommenderar en BAM eller SAM- utbildning som förkunskap men det är inget krav.


Ort

OSA Online erbjuds som lärarledd webbutbildning via videolänk (Zoom, Teams)


Utrustning

Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa.
Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.


Utbildningens längd

1 dag


I priset för OSA Online ingår

Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning


Boka OSA Online

Klicka på boka knappen och fyll i formuläret. Om ni har några frågor kontakta oss så hjälper vi dig.

osa utbildning

Om oss

Gå en utbildning i OSA. Vi utbildar arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter, t.ex. chefer, ledare och skyddsombud. Utbildningen är också lämplig för, t.ex. HR-personal som kan behöva fördjupade kunskaper om organisatorisk och social arbetsmiljö.


OSA.education är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30-tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Kontakta oss eller boka din

OSA- utbildning

 
 
 
 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna